CTC EcoZenith

- mózg w systemach grzewczych

Żaden system grzewczy nie jest skończony, bez przynajmniej jednego zbiornika. Ciepła woda wytwarzana przez pompę ciepła lub kocioł musi być magazynowana i dystrybuowana. Musi to być wykonane tak inteligentnie jak to jest możliwe i z minimalną stratą energii.

Masz mnóstwo opcji. CTC oferuje szeroki zakres produktów, od CTC EcoZenith, naszego inteligentnego zbiornika wszystko-w-jednym do bardziej podstawowych zbiorników buforowych.